,

ICYEREKEZO 2050

Inkingi III: Ubuhinzi bubyara ubukire

Mu ntego z’iyi nkingi harimo « kugera ku iterambere ry’urwego rw’ubuhinzi bigizwemo uruhare n’abahinzi babigize umwuga, barimo abagore n’abagabo, bazaba bakora ubuhinzi bujyanye n’uruhererekane nyongeragaciro rw’ibikorwa by’inganda n’ubucuruzi »

Intego zihariye zikubiye muri iyi nkingi;

  1. Ubuhinzi bugezweho bugamije isoko kandi bushobora guhangana n’imihindagurikire y’ibihe n’ikirere

  2. Kunoza imikoreshereze y’inyongeramusaruro n’ikoranabuhanga rigezweho hagamijwe kongera umusaruro

  3. Kunoza no koroshya uburyo bwo kubona imari n’ubwishingizi mu rwego rw’ubuhinzi

  4. Kwinjiza ibicuruzwa bifite agaciro gahanitse mu ruhererekane nyongeragaciro rwo ku rwego rw’isi bikorwa

Twandikire